<meta http-equiv=refresh content="0; url=/Alerts/EnableScriptsPlease"><style type=text/css>body{display:none}</style>
Сортировка
Bogdan|Veselovskiy
Bogdan|Veselovskiy
Местоположение
Украина
Обо мне
Выполняю переводы указанных языковых пар в сферах юриспруденции, общая тематика и другие. Опыт работы почти 4 года. На SmartCat с июля 2017 года. За это время выполнил 33 проекта
100%
Качество
100%
Соблюдение сроков
Основано на 5 оценках
Перевод
2.292 за
слово
254 тыс слов 45 проектов
Перевод
7.414 за
слово
34 тыс слов 2 проекта
Перевод
2.629 за
слово
2.3 млн слов 49 проектов
02:20 Был на сайте:
31 час назад
Olga Vatamanyuk
Olga Vatamanyuk
Местоположение
Украина
Обо мне
Владею в совершенстве 3 иностранными языками (английский, французский, немецкий)
100%
Качество
100%
Соблюдение сроков
Основано на 4 оценках
Перевод
0.293 за
слово
9 432 слова 10 проектов
01:20 Был на сайте:
34 часа назад
Перевод
12.393 за
слово
132 тыс слов
Был на сайте:
4 часа назад
Перевод
1.146 за
слово
192 тыс слов
01:20 Был на сайте:
10 часов назад
Aleksandra Dikaya
Aleksandra Dikaya
Местоположение
Украина
Обо мне
Переводчик-фрилансер художественных, юридических, технических текстов.
Перевод
0.741 за
слово
20 тыс слов
01:20 Был на сайте:
27 часов назад
Anna Sedliar
Anna Sedliar
Местоположение
Украина
Обо мне
Ваш заказ + моё трудолюбие = отличный результат! Надеюсь на наше сотрудничество:)
Перевод
1.174 за
слово
43 тыс слов
Был на сайте:
3 дня назад
Halina Kuras
Halina Kuras
Местоположение
Украина
Обо мне
Хорошо знакома с медицинской тематикой и фармацевтикой, работала 15 лет врачом-реаниматологом.
Перевод
1.65 за
слово
31 тыс слов
Перевод
7.436 за
слово
46 тыс слов
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Местоположение
Польша, Warsaw
Обо мне
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Перевод
3.707 за
слово
63 тыс слов
Oksana Makovska
Oksana Makovska
Местоположение
Украина
Обо мне
Professional, reliable, deadline friendly, attentive, responsible.
Перевод
1.281 за
слово
26 тыс слов
Svetlana Kalnik
Svetlana Kalnik
Местоположение
Украина
Обо мне
Я фармацевт
97%
Качество
98%
Соблюдение сроков
Основано на 13 оценках
Перевод
1.277 за
слово
240 тыс слов 119 проектов
01:20 Сейчас на сайте
Перевод
1.415 за
слово
2 329 слов
Перевод
3.707 за
слово
237 слов
Vasiliy Kisilenko
Vasiliy Kisilenko
Местоположение
Украина
Обо мне
Хорошо владею деловыми текстами
83%
Качество
100%
Соблюдение сроков
Основано на 7 оценках
Перевод
1.277 за
слово
108 тыс слов 35 проектов
01:20 Был на сайте:
2 дня назад
Перевод
3.707 за
слово
Anastasiya Kabanets
Anastasiya Kabanets
Местоположение
Украина
Обо мне
Учусь на 3 курсе в КНУ им.Тараса Шевченка, специальности перевод с французского и английского языка.
Перевод
1.348 за
слово
16 слов
Ollie Bodnarchuk
Ollie Bodnarchuk
Местоположение
Украина
Обо мне
Experienced in IT-related translation, as well as scientific articles ranging from Social Studies to Computer Sciences. I have also worked on parts of various manuals and self-improvement books. An avid reader myself, I also enjoy translating fiction and children's books.
Перевод
1.281 за
слово
955 слов
Перевод
1.146 за
слово
5 слов
Olena Chylak
Olena Chylak
Местоположение
Польша, Warsaw
Обо мне
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
Перевод
1.146 за
слово
Перевод
2.75 за
слово
Tatyana Salnikova
Tatyana Salnikova
Местоположение
Украина
Обо мне
Опыта и навыков пока что нету, но я человек перспективный и на лету схватываю опыт.
Перевод
2.2 за
слово
Перевод
1.685 за
слово
20 тыс слов 91 проект
Miroslava Skrypnik
Miroslava Skrypnik
Местоположение
Украина
Обо мне
Я историк и археолог, параллельно изучаю французский. В приоритете исторические тексты, так как это подходит под мою специализацию, но могу переводить разные виды работ по других темам.
Перевод
1.174 за
слово
Перевод
4.957 за
слово
310 слов
Katerina Rashevska
Katerina Rashevska
Местоположение
Украина
Обо мне
Ответственный, коммуникабельный, хорошо образованный работник. Задания выполняю качественно и быстро. Энтузиаст. Благодаря широкому кругозору могу переводить совершенно разные тематики. Опыт работы в переводах - 2 года.
Перевод
0.33 за
слово
Natalya Lisun
Natalya Lisun
Местоположение
Украина
Обо мне
Добрый день на протяжении 5 лет я училась в Бельгии во французской зоне и на данный момент спустя 6 лет работаю во французской компании на должности помощника генерального директора. У меня достаточно опыта как в письменном так и в устном переводе, свободное время и желание найти дополнительный источник практики. Bonjour Ai passé 5 ans d’étude en Belgique dans la région francophone et a l’instant je travaille dans une société française depuis 6 ans comme une assistante du Directeur Générale. J’ai suffisamment d’expérience dans la traduction écrit comme oral, de temps et l’envie de trouver une autre source de pratique.
Перевод
3.755 за
слово
290 слов
Перевод
11.122 за
слово
Andrey Bilyy
Andrey Bilyy
Местоположение
Украина
Обо мне
Мне очень нравится французский язык
Перевод
0.605 за
слово
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
Местоположение
Нидерланды
Обо мне
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
Перевод
1.277 за
слово
Перевод
0.99 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
5.19 за
слово
Alieksieienko Olga
Alieksieienko Olga
Местоположение
Украина
Обо мне
Translation of text from English, Franch to Ukranian, Russian.
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
1.146 за
слово
92 слова
Iryna Koshulap
Iryna Koshulap
Местоположение
Венгрия
Обо мне
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
Перевод
5.931 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Перевод
3.707 за
слово
Собрать команду фрилансеров
Фильтры
Ставка, за слово
от
до