<meta http-equiv=refresh content="0; url=/Alerts/EnableScriptsPlease"><style type=text/css>body{display:none}</style>
Сортировка
Oleksandra Krushinska
Oleksandra Krushinska
Местоположение
Украина
Обо мне
I have a degree as an Interpreter from German, and have been translating professionally since 2013. My native languages are Ukrainian and Russian. I speak German, English and Polish fluently. For the past two years, I have been working and studying in Austria and Poland, and that has helped me to master my German and Polish, respectively. I have experience translating texts with wide range of subjects, including, but not limited to, legal, technical, political and creative texts.
100%
Качество
100%
Соблюдение сроков
Основано на 8 оценках
Перевод
1.454 за
слово
78 тыс слов 19 проектов
02:55 Был на сайте:
2 часа назад
Перевод
7.271 за
слово
34 тыс слов 2 проекта
02:55 Был на сайте:
4 дня назад
Petro|Katerinich
Petro|Katerinich
Местоположение
Украина
Обо мне
Jestem tłumaczem z wielorocznym doświadczeniem. Współpracowałem ze spółkami działającymi w skali międzynarodowej, m.in. "Nurofen", "Magnusson", "Sandoz", "Idea Solutions", "MetLife", "Kreoma Pharm", "Śnieżka", "Euroformat". Odbyłem sześciomiesięczny staż w departamencie ds. wprowadzenia reform Administracji Prezydenta Ukrainy. Aktualnie piszę doktorat i pracuję jako tłumacz - freelancer. Link do profilu społecznościowego https://www.facebook.com/katerynych1993 Portfolio https://drive.google.com/open?id=1WEoaK-bj-Rnl9XBpoYlu9Uq2w2mKRjrM
Перевод
0.605 за
слово
22 тыс слов 1 проект
Был на сайте:
6 дней назад
Mariia Gutor
Mariia Gutor
Местоположение
Украина
Обо мне
Дипломированный переводчик, редактор. Рабочие языки - украинский, русский, польский. Более 20 лет работы переводчиком, литературным редактором, корректором.
Перевод
1.652 за
слово
107 тыс слов 19 проектов
Был на сайте:
4 дня назад
Alla Boichenko
Alla Boichenko
Местоположение
Украина
Обо мне
Hello, I would be glad to offer you translation services. My previous work record has taught me to maintain excellent level of accuracy and attention to detail. I have an enormous capacity for work. When it comes to professionalism, I am dedicated, conscientious, and efficient in meeting deadlines and achieving results. Inspired by espresso, words and good music.
80%
Качество
Основано на 7 оценках
Перевод
3.635 за
слово
99 тыс слов 9 проектов
Был на сайте:
6 дней назад
Anna Lehotska
Anna Lehotska
Местоположение
Украина
Обо мне
Опыт работы с ПК (уверенный пользователь), сертификат Microsoft Office (Certifikate Microsoft IT Academy Member), быстрый набор текста; Знание украинского языка (родной), русский, польский - свободный, английский (средний уровень). Личные качества: Ответственность, пунктуальность, способность к самообучению, грамотность, умение работать в стрессовых условиях, оперативность.
Перевод
0.825 за
слово
34 тыс слов 8 проектов
Был на сайте:
3 дня назад
Myroslav K
Myroslav K
Местоположение
Украина
Обо мне
Занимаюсь переводами и редактированием с 2008 г., разная тематика, в т.ч. личная переписка, деловые отношения, коммерческие отношения.
100%
Качество
100%
Соблюдение сроков
Основано на 2 оценках
Перевод
1.293 за
слово
895 тыс слов 6 проектов
02:55 Был на сайте:
5 часов назад
Перевод
1.124 за
слово
89 тыс слов
01:55 Был на сайте:
28 часов назад
Marczynski Anton
Marczynski Anton
Местоположение
Польша, Warsaw
Обо мне
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
Перевод
3.635 за
слово
63 тыс слов
01:55 Был на сайте:
3 дня назад
Halina Kuras
Halina Kuras
Местоположение
Украина
Обо мне
Хорошо знакома с медицинской тематикой и фармацевтикой, работала 15 лет врачом-реаниматологом.
Перевод
1.65 за
слово
10.7 тыс слов
Sveta Kalnik
Sveta Kalnik
Местоположение
Украина
Обо мне
Я фармацевт
100%
Качество
100%
Соблюдение сроков
Основано на 8 оценках
Перевод
1.253 за
слово
154 тыс слов 86 проектов
02:55 Был на сайте:
11 минут назад
Veronika Gudachok
Veronika Gudachok
Местоположение
Украина
Обо мне
Работаю преподавателем польского языка 4 года, а также переводчиком - более трех лет. Имею опыт письменного перевода разной тематики. Это документы стандартного образца (дипломы, аттестаты, паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о смерти, учебные свидетельства и т.д.), медицинская тематика (справки, результаты анализов, медицинские заключения), юридическая тематика (налоговые документы, договора, доверенности), транспортные документы, страховки. Также имею опыт перевода дипломных робот.
Перевод
0.198 за
слово
2 709 слов
Был на сайте:
3 дня назад
Перевод
1.513 за
слово
582 слова
02:55 Был на сайте:
7 дней назад
Kristina Pankiv Pankiv
Kristina Pankiv Pankiv
Местоположение
Украина
Обо мне
Ответсвенная девушка, которая хорошо владеет тремя языками на всех уровнях. С огромным желанием работать и развиваться в сфере перевода. Люблю узнавать что то новое, а также улучшать навыки во всех жизненых сферах.
Перевод
0.397 за
слово
Olena Chylak
Olena Chylak
Местоположение
Польша, Warsaw
Обо мне
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
Перевод
1.851 за
слово
Vasiliy Kisilenko
Vasiliy Kisilenko
Местоположение
Украина
Обо мне
Хорошо владею деловыми текстами
100%
Качество
100%
Соблюдение сроков
Основано на 3 оценках
Перевод
1.253 за
слово
57 тыс слов 18 проектов
02:55 Сейчас на сайте
Собрать команду фрилансеров
Фильтры
Ставка, за слово
от
до